Tag: netwerk

De burger dichtbij

Kort geleden heb ik met een aantal melkveehouders een schets gemaakt van alle groepen in de samenleving waar ze contact mee (willen) hebben. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, met daarin onderverdeeld de toeleveranciers, afnemers, adviseurs, etc. En natuurlijk de groep “burgers”, met vrienden, familie, buren, ouders van schoolgaande kinderen, vul maar aan. Zo’n schets toont hoeveel contacten je al hebt, het geeft een concreter beeld van die zogenoemde burger waarmee je wilt verbinden en het zorgt voor handvatten. Een van melkveehouders tijdens de workshop concludeerde: “Je kunt eigenlijk heel makkelijk dicht bij huis beginnen.” Lees verder “De burger dichtbij”