Categorie: Nieuws

Wakker Boer bij de Rentmeesters!

Rentmeesters en boeren, al eeuwen aan elkaar verbonden. Het boeren in de Nieuwe Tijd vraagt ook van de rentmeesters om opnieuw te kijken naar de relatie met de boeren, en antwoord te geven op de vraag: hoe kun je in gezamenlijkheid werken aan de invulling van het  ‘Boeren in de Nieuwe  Tijd’?  Op 7 april 2016 gaat Wakker Boer in gesprek met Rentmeesters van Nederland.

Wakker Boer bij LTO Noord-Lochem

Op 23 maart bezoekt Wakker Boer de LTO Noord-afdeling Lochem op uitnodiging van het afdelingsbestuur. Dit bestuur spreekt regelmatig over de positie van de boer in de samenleving. Om die reden is Wakker Boer gevraagd om met de Wakker Boer Jaarrede onze visie op ‘Boeren en ondernemen in de nieuwe tijd’ te delen. Dit gaan onder meer over ondernemers die uitgaan van hun eigen kracht, gebruik maken van de nieuwe kansen en mogelijkheden die de nieuwe tijd biedt, zelf initiatieven nemen en zich actief verbinden aan mensen en organisaties in de samenleving. Om zo ook het respect te krijgen van de samenleving, dat boeren verdienen. Na de jaarrede gaan we met de leden in gesprek over; wat betekent dit voor mij, voor mijn ondernemerschap en voor de sector.