Categorie: Blog

Boeren laten bewegen

NietzscheDeel 2. Visie seizoen in melkveehouderij
De meest gestelde vraag naar aanleiding van het vorige blog over nieuwe waardenoriëntatie was: mooie gedachte, maar hoe krijg je in deze tijd de sector en boeren in beweging naar een meer duurzame (melk)veehouderij? De tijd waarin de druk op de sector groot is, de samenleving kritisch is en boeren de handen vol hebben aan alles wat al moet. Lees verder “Boeren laten bewegen”

Visieseizoen melkveehouderij geopend

Loesje Loslaten - VisieseizoenVoor de melkveehouderij is het visieseizoen geopend. FrieslandCampina heeft haar visie gelanceerd, LTO zal volgen en nieuwe en oude opiniemakers spreken zich uit over de gewenste koers van de melkveehouderij. De roep om een toekomstgerichte visie, binnen en buiten de sector, is groot. Sicco Mansholt richtte zich destijds volledig op: “Nooit meer honger”. Nu is er behoefte aan een nieuw ‘Mansholt-moment’. Tijd voor een waardeoriëntatie gestoeld op eerlijkheid, volhoudbaarheid, kwaliteit en toekomstgerichtheid. Lees verder “Visieseizoen melkveehouderij geopend”

De burger dichtbij

Kort geleden heb ik met een aantal melkveehouders een schets gemaakt van alle groepen in de samenleving waar ze contact mee (willen) hebben. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, met daarin onderverdeeld de toeleveranciers, afnemers, adviseurs, etc. En natuurlijk de groep “burgers”, met vrienden, familie, buren, ouders van schoolgaande kinderen, vul maar aan. Zo’n schets toont hoeveel contacten je al hebt, het geeft een concreter beeld van die zogenoemde burger waarmee je wilt verbinden en het zorgt voor handvatten. Een van melkveehouders tijdens de workshop concludeerde: “Je kunt eigenlijk heel makkelijk dicht bij huis beginnen.” Lees verder “De burger dichtbij”