Boeren laten bewegen

NietzscheDeel 2. Visie seizoen in melkveehouderij
De meest gestelde vraag naar aanleiding van het vorige blog over nieuwe waardenoriëntatie was: mooie gedachte, maar hoe krijg je in deze tijd de sector en boeren in beweging naar een meer duurzame (melk)veehouderij? De tijd waarin de druk op de sector groot is, de samenleving kritisch is en boeren de handen vol hebben aan alles wat al moet. Lees verder “Boeren laten bewegen”

Visieseizoen melkveehouderij geopend

Loesje Loslaten - VisieseizoenVoor de melkveehouderij is het visieseizoen geopend. FrieslandCampina heeft haar visie gelanceerd, LTO zal volgen en nieuwe en oude opiniemakers spreken zich uit over de gewenste koers van de melkveehouderij. De roep om een toekomstgerichte visie, binnen en buiten de sector, is groot. Sicco Mansholt richtte zich destijds volledig op: “Nooit meer honger”. Nu is er behoefte aan een nieuw ‘Mansholt-moment’. Tijd voor een waardeoriëntatie gestoeld op eerlijkheid, volhoudbaarheid, kwaliteit en toekomstgerichtheid. Lees verder “Visieseizoen melkveehouderij geopend”

Tijd om te formeren

Formeren.jpg‘De kabinetsformatie zou kunnen struikelen over de landbouw, met name als het gaat om de veehouderij.’ De kop boven een bericht in Trouw van afgelopen week. Het geeft aan hoe belangrijk de landbouw is, en hoe verdeeld we in Nederland zijn over de koers van met name de veehouderij. Verdeeldheid die we ook in de melkveehouderij zien. Het fosfaatdossier splijt de melkveehouderij in groepen. In het blog van december gaven we aan als het zover komt, dat er dan sprake is van een echte crisis. Een crisis is echter ook een kans. Lees verder “Tijd om te formeren”

Verbindend Ondernemen loont en beloond

264254_RobBaanOfficier2017

Ondernemer Rob Baan van Koppert Cress is beloond met een Koninklijk lintje. Het bedrijf met 160 medewerkers teelt microgroenten. Hij krijgt het lintje voor zijn bijdrage aan het bedrijf en voor zijn inzet bij het maken van de verbinding tussen de gezondheidssector, de tuinbouwsector en de consument met oog voor gezonde voeding. Verbindend Ondernemen loont, zowel voor het bedrijf als voor de waardering van de samenleving. Lees verder “Verbindend Ondernemen loont en beloond”

Vrije uitloop voor de boer

‘De vrije uitloop’, is een systeem waarbij kippen binnen/buiten lopen, scharrelen, elkaar ontmoeten, relatieve vrijheid genieten en zelf kunnen kiezen. Het is goed voor de kippen, fijn voor de boer, en  consumenten zijn bereid een meerprijs te betalen voor deze eieren. Door de vogelgriep zijn deze kippen al maanden opgehokt, dat maakt de kip, de boer en de samenleving opgefokt. Het staat symbool voor de sfeer in de relatie boer-samenleving van dit moment. Lees verder “Vrije uitloop voor de boer”

Debat bindt

Fokke en Sukke debat

De verkiezingen zijn geweest. De kruitdampen opgetrokken. De discussies en debatten verstomd. Blij dat het voorbij is, tegelijkertijd ook afkicken. In zijn recente essay Onbehagen – tijd voor een nieuw beschavingsideaal – houdt Bas Heijne een warm pleidooi voor het échte debat. Lees verder “Debat bindt”