De winst van de derogatiecrisis

Wij van Wakker Boer zijn pleitbezorger voor het zoeken naar een nieuwe balans tussen boer en samenleving. Dit door te werken aan verbinding. Een actueel voorbeeld is de derogatiecrisis. Wij doen niets af aan de ernst van de crisis en de offers die het gaat vragen – in het bijzonder van de melkveehouders – en de onzekerheid die er is en blijft als het gaat om het EU-oordeel. Echter, de crisis van de afgelopen weken heeft ook twee bijzondere winstpunten opgeleverd.

Nieuwe Maatschap

Het is gelukt om in gezamenlijkheid met boer en samenleving, een weg te vinden om het derogatieprobleem aan te pakken. Boerenorganisaties, voerindustrie, Rabobank, zuivelorganisaties en overheid leveren ieder een bijdrage vanuit de eigen positie, belang en mogelijkheden. Bijzonder daarbij is, dat partijen de gemaakte fouten of foute keuzes uit het recente verleden wel naar elkaar durven te benoemen, maar dat dit geen blokkade is geweest om samen tot een voorstel te komen. Dat is pure winst. Als het lukt om een crisis in verbinding aan te pakken, dan moet het mogelijk zijn om in verbinding te werken aan de toekomst van de landbouw in Nederland. Het zou prachtig en krachtig zijn als het lukt om ook andere erfbetreders, retail/supermarkten en maatschappelijke organisaties aan dat proces te verbinden. Voor nu onze waardering voor alle betrokkenen voor deze eerste stap in de richting van een nieuwe vorm van ‘Maatschap’ in de samenwerking.

Positief kritische samenleving

Het tweede winstpunt is de reactie en aandacht vanuit de samenleving. Via de zuivel en de belastingen (bijdrage staatssecretaris van Dam) gaat de consument en de burger indirect meebetalen aan het akkoord. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. Belangrijker is echter de aandacht en de berichtgeving in de publieke media, mede gegenereerd door de openheid van het proces en de publieksacties van onder andere de laarzenactiegroep. De journalisten hebben hun best gedaan om het vraagstuk te begrijpen en goed uit te leggen. Natuurlijk plaatsen ze kritische noten bij het gedrag van boeren na het einde van het melkquotumtijdperk en leggen media sommige (technische) feiten fout uit. Dat zij zo.

Het klinkt misschien raar, maar de derogatiecrisis heeft er toe geleid dat in de publieke media meer is gesproken en uitgelegd over de moderne melkveehouderij dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Het samen zoeken en vinden van een oplossing heeft gezorgd  voor een positief kritisch klimaat in de publieke opinie. Het bereiken van het principeakkoord was breaking news aan het einde van het NOS Achtuurjournaal in een liveverbinding met Den Haag. Een soort ‘witte rook’ item zoals bij de verkiezing van een nieuwe paus. Dat is bijzonder, omdat het uiting geeft aan de betrokkenheid van de samenleving  bij de landbouw en melkveehouderij. Deze maatschappelijke onderstroom is een groot goed, de ultieme license to produce en van onschatbare waarde, ook in economische zin.

De waardering en het imago van de sector staan reeds langere tijd onder druk, en bevindt zich op een kritisch kantelpunt. De derogatiecrisis laat zien dat er een belangrijk fundament in de samenleving is, die de boeren en de melkveehouderij een warm hart toe draagt. Het is nu de kans en de kunst om die verbinding naar de toekomst verder te herstellen en uit te bouwen. Dat blijft de komende periode vragen om samen te werken aan de nieuwe balans, met alles wat daar bij hoort aan (onder)zoeken, elkaar begrijpen, openheid, veranderen, gunnen, pijn en stappen zetten.

René

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s